On-line katalog

ON-LINE KATALOG

 

Klikněte na záložku on-line katalog knih. Vyhledejte knihu dle možností.  Naše knihy poznáte podle umístění - Slezské Rudoltice. Zda je kniha volná zjistíte podle dostupnosti dokumentu. 

Vyhledávání v katalogu

- vyplňujte jen ta pole, která vyplnit potřebujete; pokud použijete více
  polí, vyhledání zúžíte
- do polí lze zadat jedno nebo více slov, jednotlivá slova oddělujte
   mezerou
- nezáleží na velkých a malých písmenech
- nezáleží na pořadí slov
- můžete si zvolit setřídění výsledné množiny záznamů podle názvů
  vzestupně nebo sestupně - pokud zatrhnete volbu "bez diakritiky" bude
  systém vyhledávat např. zadané slovo "červený" i jeho variantu bez
  háčků a čárek, tj. "cerveny"
- pro vyhledání záznamů, které obsahují pouze části slov, použijte znak *
  (zadáno měst* - najde se město, města, městský atd.)
- minimální délka slova pro vyhledávání je standardně 3 znaky
  (nezadávejte slova jako „a“, „je“, „do“ apod.)
- vyhledávají se záznamy, které obsahují všechna zadaná
  slova ve všech vyplněných polích (tzn. logický součin AND)
- zadáte-li příliš obecná slova, jako např. český, může být
  nalezeno velké množství záznamů
- pole "Slova z názvu" vyhledává i v tzv. "údajích o odpovědnosti"
  (jména autorů, překladatelů, ilustrátorů ad.), které jsou
  datově součástí pole obsahující název
- pole "Klíčová slova" vyhledává ve všech polích věcného popisu - tedy
  v údajích, které popisují, o čem daný dokument pojednává
  (např. klíčová slova, osoba jako předmět, místo jako předmět,
  věcné téma atd.)
- do pole "Nakladatel" můžete zadat název nebo část názvu
  nakladatelství
- knihy můžete vyhledávat i podle knihoven (jsou řazeny abecedně) 
- datumy a roky jsou v záznamech většinou uvedeny ve formátu
  RRRR nebo RRRRMMDD - při jejich vyhledávání je proto  do pole
  "Datum vydání" vhodné zadávat hodnotu s pravostranným rozšířením*
  (př. 2005* pro všechny záznamy z roku 2005, 200406* pro články
  z června 2004, apod.)