Akce knihovny

Ve středu 12. září 2012 v 17:00 hod. proběhlo
OCENĚNÍ  VÝHERCŮ  A  ÚČASTNÍKŮ  ČTENÁŘSKÉ  SOUTĚŽE  "Jízda knižním expresem".

Ve středu se naše knihovna opravdu zaplnila. Vyhodnocení soutěže se zúčastnili nejen sami soutěžící, ale také jejich blízcí a každý, kdo chtěl popřát vítězům...

Soutěžní nástěnka, na které děti vystavovaly své vláčky.       Netrpělivé děti se předčasně snažily vymámit výsledky soutěže.

 

 Každý z předškoláků dostal krásné pexeso s písmenky.       Každý školák dostal interaktivní pexeso angličtiny.

 První místo mezi předškoláky vyhrál Beník Peters,             první místo v kategorii školáků vyhrála Anna Hvižďová, gratulujeme!

Druhé místo mezi předškoláky získal Lukášek Kalčík,         mezi školáky byla druhá Edita Tumová.

Na třetím místě se umístila předškolačka Antetka Tumová         a školáci Eliška Petriková a Jakub Chrenšť.

Všem výhercům gratuluji a přeji, aby jim láska ke čtení vydržela i nadále.
Děkuji našemu zastupitelstvu za uvolnění finanční částky, která umožnila nákup hodnotných odměn pro výherce a všechny zúčastněné.

Na konci srpna 2012 jsme ukončili a
VYHODNOTILI ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ "Jízda knižním expresem"

Je tady dětmi dlouho očekávaný datum a s ním ukončení naší soutěže.
Do soutěže se zapojili také děti předškolního věku. Číst sice neumí, ale o knize, kterou jim přečetl dospělák, dovedly krásně vyprávět. A aby soutěž byla spravedlivá vůči školákům, kteří četli sami, rozdělila jsem soutěž do dvou kategorií. Děti předškolního věku a školáci. Vítězové budou vyhlášeni v obou kategoriích jen co dorazí objednané ceny. Na soutěžní trati závodilo 15 expresních lokomotiv. Konečný stav můžete posoudit sami:

Děti základní školy
Jméno strojvůdce počet vagónků
Josef Hajduk  mašinka doposud z nádraží nevyjela
Adriana Hajduková  mašinka doposud z nádraží nevyjela
Marie Prokopová 1
Veronika Vendolská 1
Edita Tumová 3
Anna Hvižďová 5
Eliška Petriková 2
Jakub Chrenšť 2
Hana Glejtková mašinka doposud z nádraží nevyjela

        
Děti předškolního věku
Jméno strojvůdce počet vagónků
Honzík Tuma 1
Anetka Tumová 5
Jareček Strýček 4
Lukášek Kalčík 6
Anitka Kumarci 3
Beník Peters 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci března 2012 jsme zahájili
ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ
pro děti a mládež do 18ti let

 

 

 

"Jízda knižním expresem"


V knihovně dostaneš na nástěnku mašinku se svým jménem.

Za každou přečtenou knihu si ke své mašince připojíš jeden vagónek.

Nejdelší vláček na konci prázdnin vyhrává!

  • Soutěž probíhá až do konce letních prázdnin (31.8. 2012).
  • Vítěze čeká hodnotná odměna.
  • Bližší informace o soutěži se dozvíte v knihovně.


    Při první návštěvě malého čtenáře je nutný doprovod jednoho z rodičů.
    Rodič vyplní přihlášku a zaplatí roční čtenářský poplatek 30,- Kč.
    Příště už může malý čtenář navštěvovat knihovnu sám.
 

 

Průběh čtenářské soutěže "Jízda knižním expresem":

 

 

 V polovině dubna vyjelo na soutěžní koleje už 9 expresních lokomotiv. První vagón si k mašině připojil Jakub Chrenšť a Anna Hvižďová. Na ostatní čtenáře jejich lokomotiva netrpělivě čeká!

V závěru měsíce dubna je nejdelší vláček Lukáška Kalčíka a Aničky Hvižďové. Oba mají za svou lokomotivou připojeny 3 vagóny.

Na konci měsíce května soutěží 10 lokomotiv. Nejdelší vláček je Lukáška Kalčíka a Aničky Hvižďové. Oba mají za svou lokomotivou připojeno 5 vagónků.

Na konci měsíce června soutěží 14 malých čtenářů. Nejšikovnějším čtenářem je Beník Peters, který za pomoci maminky přečetl už 9 knih. O každé knize dokázal vyprávět a proto má za svou lokomotivou na nástěnce už 9 vagónků. Druhý nejdelší vláček má taky jeden z nejmenších čtenářů naší knihovny - Lukášek Kalčík se svou maminkou přečetl 6 knížek a samozřejmě jejich děj převyprávěl v knihovně.
Přeji slunečné léto, hodně prázdninových zážitků
a nezapomínejte na knihy, o prázdninách se může skore soutěže zásadně měnit!

A už se nám blíží konec měsíce srpna a s tím už taky konec naší soutěže. Pospěšte si s vrácením vypůjčených knih, aby se vám do soutěže mohly započítat. Během měsíce zaří budou odměněni vítězové

 

V měsíci březnu roku 2012
knihovnu navštívili žáci základní školy Slezských Rudoltic
.

 

 Exkurze knihovny byla pro žáky Základní školy Slezských Rudoltic součástí školního projektu "Knížka a já". Žáci základní školy byli poučeni o pravidlech půjčování knih z knihovny. Ukázali jsme si, jak jsou knihy v knihovně uloženy. Děti se podivovaly nad počtem knih a zajímavostmi, jako je například největší a nejmenší kniha v naší expozici. Společně jsme stanovili pravidla, jak se chováme k vypůjčeným knihám.
Jako překvapení na závěr naší exkurze jsme zahájili čtenářskou soutěž "Jízda knižním expresem", na kterou se děti už moc těší. Rádi uvítáme další nové čtenáře!

Více o škole ve Slezských Rudolticích naleznete na  www.skolarudoltice.estranky.cz/

 

 

Na podzim roku 2011 proběhl v naší knihovně
počítačový kurz pro seniory

 

Kurz pro seniory probíhal v Obecní knihovně ve Slezských Rudolticích pod vedením knihovnice. Kurzu se zúčastnilo dohromady 10 seniorek, které navštívily 8 lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Cílem kurzu bylo odbourat strach seniorů z užívání techniky, naučit je dovednostem potřebným pro běžné užívání počítače k získávání informací z internetu. "Absolventi" tohoto kurzu jsou schopni samostatně užívat počítač pro vlastní potřeby.
Další informace o kurzech pořádaných obcí naleznete na www.slezskerudoltice.cz/